Okullarda Tutulması Zorunlu Olan Dosyalar

A-OKULLAR :
Öğrenci Gelişim Dosyası          : İlköğretim       + Lise
Not Çizelgeleri ve Dosyası       : İlköğretim    + Lise
Personel Şahıs Dosyası            : Okul öncesi   + İlköğretim + Lise
Maaş Bordroları Dosyası           : Okul öncesi       + İlköğretim + Lise
Harcama Evrakı Dosyası           : İlköğretim       + Lise
Demirbaş Düşüm Dosyası         : Okul öncesi   + İlköğretim + Lise
Desimal Dosya Sistemi             : Okul öncesi   + İlköğretim + Lise
Yoğaltım Dosyası                      : Okul öncesi   + İlköğretim + Lise
Gizli Yazılar Dosyası                 : İlköğretim       + Lise
Sivil Savunma (Seferberlik) Dosyası      : Okul öncesi       + İlköğretim + Lise
Satınalma Dosyası                    : Okul öncesi   + İlköğretim + Lise
Tahakkuk ve Ödeme Dosyası    : Okul öncesi   + İlköğretim + Lise
Devir Teslim ve Sayım Dosyası : Okul öncesi       + İlköğretim + Lise
Demirbaş Eşya İcmal Dosyası    : Okul öncesi       + İlköğretim + Lise
 Eğitici Çalışmalar Dosyası         : İlköğretim    + Lise
Bayramlar, Günler, Haftalar Dosyası      : İlköğretim    + Lise
İstatistik Dosyası                        : İlköğretim    + Lise
Öğretmenler Kurulu Karar Dosyası      : İlköğretim    + Lise
Disiplin Kurulu Belge Dosyası    : Lise
Öğretmen Ders Dağıtım Çizelgesi     : Lise
(Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, m-42), (İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, m-113), (Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği, m-143) 

Ek:
Brifing Dosyası                            : Okul öncesi   + İlköğretim + Lise
Çalışma ve İş Takip Dosyası        : Okul öncesi   + İlköğretim + Lise
Ders Kesimi Rapor Dosyası          : İlköğretim       + Lise
Görev Dağıtımı Dosyası                : Okul öncesi   + İlköğretim + Lise
İlan ve Reklam Dosyası                : Okul öncesi   + İlköğretim + Lise
Sirküler Dosyası                           : Okul öncesi   + İlköğretim + Lise
Stajyer Öğretmen Dosyası           : Okul öncesi   + İlköğretim + Lise
Yarışmalar Dosyası                      : İlköğretim    + Lise
Yıllık Plan Dosyası                       : Okul öncesi   + İlköğretim + Lise
Zümre Toplantılar Dosyası           : Okul öncesi   + İlköğretim + Lise
Okul Aile Birliği Dosyası              : İlköğretim    + Lise
Tasdikname Dosyası                    : Lise
Nakil Belgesi Dosyası                   : İlköğretim
Tören Dosyası                               : Okul öncesi   + İlköğretim + Lise
Deney Raporları Dosyası               : İlköğretim       + Lise
Yatılı Öğrenci Zimmet Dosyası      : Yatılı okul
Öğrenci Listeleri Dosyası              : Okul öncesi   + İlköğretim + Lise
Yemek Listeleri Dosyası                : Yemekli kurumlar
Günlük Tabela Dosyası                 : Yemekli kurumlar
Kurslar Dosyası                             : İlköğretim    + Lise
Taşımalı Servis Dosyası                : Taşımalı kurumlar
Yönetmelik, Yönerge Dosyası       : Okul öncesi       + İlköğretim + Lise
Genelge Dosyası                           : Okul öncesi   + İlköğretim + Lise
Dosya İsteme-Gönderme Dosyası  : İlköğretim    + Lise 
Ek:
Brifing Dosyası
Çalışma ve İş Takip Dosyası
Ders Kesimi Rapor Dosyası
Görev Dağıtımı Dosyası
İlan ve Reklam Dosyası
Sirküler Dosyası
Stajyer Öğretmen Dosyası 
C-ÖĞRENCİ YURTLARI
Öğrenci Dosyası
Personel Şahıs Dosyası
Desimal Dosya Sistemi-Yazışmalar
Teftiş Dosyası


Sunucuya yüklü tüm dosyalar virüs taramasından geçirilmiştir. Sisteme eklenen blog ve yazılar editörlerimiz tarafından incelenerek eklenmektedir. Herhangi bir telif hakkı doğuracak yazı, belge bulunduğunda veya bilgi eksikliği tamamlanması için lütfen bize ulaşınız.