Disiplin Kurulu Karar Tutanağı

Bu dosya birden fazla sunucuda bulunabilir.

Açıklamalar

Disiplin kurulu üyeleri disiplin kurulu başkanı ………… başkanlığında …/…/2021 günü saat 11.00’ da toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.


Yorum Ekle

Güvenlik Kodu:

60378