7.Sınıf Türkçe Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı

Bu dosya birden fazla sunucuda bulunabilir.

Açıklamalar

Bu yıllık plan T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının yayınladığı öğretim programı esas alınarak yapılmıstır. Bu yıllık planda toplam eğitim öğretim haftası 36 haftadır.
AÇIKLAMALAR:
1- Bu yıllık plan hazırlanırken 2019 (1-8) Türkçe Öğretim Programı, 2504 sayılı TD Atatürkçülük kazanımları, 2551-2575 sayılı TD Planlı Çalışma Yönergesi, MEB Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Türkçe 5. Sınıf Ders Kitabı’ndan yararlanılmıştır.
2- Bu plan okulun çevre, fiziki koşullarına, öğrencilerinin performans durumuna, kullanılan yöntem, teknik ve kaynaklara göre zümre öğretmenleri tarafından yeniden düzenlenip okul müdürünün onayından sonra yürürlüğe konulacaktır. 
7.Sınıf Türkçe Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı


Yorum Ekle

Güvenlik Kodu:

02816